Virke

Vi vill påstå att vi är mycket välsorterade på vår brädgård. Vi har de flesta dimensioner och längder. Vi hjälper givetvis till med sågning och klyvning om det behövs. Allt trallvirke är av norrlandskvalitet och betyder att trädet växt långsamt och därför är tätare. Vi har också grundmålad finsågad norrlandsgran.