Listverk

Vårt listlager är välfyllt med allehanda lister, foder och socklar.
Vill du ha någon udda list så kan vi beställa den hos vår listtillverkare. Det finns trärena och vitmålade.

Hörnlist

Finns i 21×21, 27×27, 33×33 och 44×44.

Allmogefoder

Finns i måtten 15×70 och 15×95.

Allmogesockel

Finns i måtten 15×70, 15×95 och 21×120.

Foder, släta

Finns i storlekarna 12×44, 12×57,12×70 och 12×95.

Handledare

utfräst, 32×120

Svanhalslist

Finns i måtten 15×33, 15×44 och 15×57.

Rundstav

8, 12, 15, 21 ,27, 33 och 44 mm