Prestandadeklaration

Prestandadeklaration för Getingefönstret

Produkttyp:
Fönster avsedda för stall och ladugårdsbyggnader i enlighet med den harmoniserade
Europastandarden 14351.
Provningsdatum 2013-05-08


Tillverkare:
Getinge Snickeri & Trävaror AB
Boråsvägen 1
305 76 Getinge
Telefon: 035-580 10
E-post: info@getingesnickeri.se
Hemsida: www.getingesnickeri.se


Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda i system 4

Certifiering:
SP/Sitac har utfärdat följande certifikat för produkternas prestanda:
Fönstret uppfyller kravet för klass C3 enligt SS-EN 12210 Vindlast
Fönstret uppfyller kravet för klass 3 enligt SS-EN 12207 Lufttäthet
Fönstret uppfyller kravet i SS-EN 14351-1:2006+ A1:2010 Vädringsbeslag
Fönstret uppfyller ej kravet enligt SS-EN 12208 Regntäthet
U-värde NPD


Underhåll och skötsel Getingefönstret
Våra fönster är tillverkade i impregnerad norrlandsfur, och laserade med aqua lasyr XS5600.
Svart eller impregneringsgrön.
Samtliga fönster är glasade med isolerglas D4-15.
Om rutan inte utsätts för onormala påfrestningar under transport eller hantering ger vi
5 års garanti mot kondens och damm mellan glasen.
För förbättrad hållbarhet av ditt fönster bör du lasera om när det verkar torrt eller
minst vartannat år.

Lycka till med dina nya stallfönster.