Torrubruk

Allt bruk är från Finja

Grovbetong

Används till gjutning i skikt över 50mm. Lämplig till t.ex. plintar, stödmurar, trappor och lagning. Vattentät.

Finbetong

Används till gjutning i skikt 20-100mm. Lämplig vid hobbygjutning. Färdigblandad.

Gjuta enkelt

För kringgjutning och fastgjutning av t.ex. torkvindor, brevlådor, staketstolpar. Här häller du bara vatten i hålet och tillsätter sedan bruket

Mur & Putsbruk B

Lämplig för murning av lättklinkerblock, betonghålsten och tegel.
Även lämplig för grovputsning.
Färdigblandad.

Murcement A

Används till murning och putsning.

Cement

Används till murningsarbete. Blandas med vatten och sand.

Puts & Murbruk C

Lämplig för grovputsning, slamning och lagning ovan mark. Färdigblandad.

Murbruk B

Murning av lättklinkerblock, betonghålsten och tegel.
Färdigblandad.

Grundningsbruk A

Ger en fin grund för det fortsatta putsningsarbetet.
Använd bruket till grundning av lättklinkerblock, tegel och lättbetong.

Flytspabkel

Avjämningsmassa,
dammreducerad så du kan arbeta var du vill.