3000 år gammal ek

Vi har tillverkat skohorn åt en kund som hade hittat svartek på sin mark. Eken var 3000 år gammal.