getingesnickeri

Torrbruk

Allt bruk är från Finja

Grovbetong

Används till gjutning i skikt över 50mm.
Lämplig till t.ex. plintar, stödmurar, trappor och lagning. Vattentät.

Finbetong
Används till gjutning i skikt
20-100mm.
Lämplig vid hobbygjutning. Färdigblandad.

Gjuta enkelt
För kringgjutning och fastgjutning av t.ex. torkvindor, brevlådor, staketstolpar.
Här häller du bara vatten i hålet och tillsätter sedan bruket

Cement
Används till murningsarbete.
Blandas med vatten och sand.

Murcement A
Används till murning och putsning.

Mur & Putsbruk B
Lämplig för murning av lättklinkerblock, betonghålsten och tegel.
Även lämplig för grovputsning.
Färdigblandad.

Puts & Murbruk C
Lämplig för grovputsning, slamning och lagning ovan mark.
Färdigblandad.

Murbruk B

Murning av lättklinkerblock, betonghålsten och tegel. Färdigblandad.

Grundningsbruk A

Ger en fin grund för det fortsatta putsningsarbetet.
Använd bruket till grundning av lättklinkerblock, tegel och lättbetong.

Flytspakel

Avjämningsmassa, dammreducerad så du kan arbeta var du vill.

getingesnickeri